Używamy plików cookies i podobnych technologii zgodnie z Polityką Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Połączenie spółek

Zarząd SFERIS Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 31.07.2017 r. został uzgodniony i podpisany przez Zarządy łączących się spółek Plan Połączenia ACTION S.A. w restrukturyzacji z ACTINA Sp. z o.o., SFERIS Sp. z o.o., RETAILWORLD Sp. z o.o. oraz GRAM.PL Sp. z o.o. Spółką przejmującą jest ACTION S.A. w restrukturyzacji, Spółkami przejmowanymi: ACTINA Sp. z o.o., SFERIS Sp. z o.o., RETAILWORLD Sp. z o.o. oraz GRAM.PL Sp. z o.o. Na podstawie art. 500 § 21 k.s.h.
Zarząd Spółki Przejmowanej udostępnia niniejszy Plan Połączenia do wiadomości publicznej: [Pobierz plik]

Zarząd SFERIS Sp. z o.o. informuje, iż w związku z:

  • postanowieniem Starszego Referendarza Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 27 października 2017 r., sygn. akt WA XIV Ns Rej KRS 46374/17/630 (dalej: „Postanowienie”), na podstawie którego wyznaczony został biegły rewident do zbadania Planu Połączenia, zgodnie z art. 502 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 – dalej: „KSH”).
  • dokonaną w dniu 29 września 2017 r. rejestracją zmiany siedziby ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki objętej Planem Połączenia) z miasta Warszawy (dotychczasowa siedziba) na miejscowość Zamienie (obecna siedziba).
w dniu 13.11..2017 r. został uzgodniony i podpisany przez Zarządy łączących się spółek Plan Połączenia ACTION S.A. w restrukturyzacji z ACTINA Sp. z o.o., SFERIS Sp. z o.o., RETAILWORLD Sp. z o.o. oraz GRAM.PL Sp. z o.o. Na podstawie art. 500 § 21 k.s.h.
Zarząd udostępnia niniejszy Plan Połączenia do wiadomości publicznej: [Pobierz plik]

Zarząd SFERIS Sp. z o.o. niniejszym podaje do wiadomości otrzymaną w dniu 20.11.2017 r. opinię biegłego rewidenta z badania Planu Połączenia, która sporządzona została zgodnie z art. 502 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577).
Opinia biegłego w sprawie połączenia: [Pobierz plik]

do góry